oikonomidisarchitects

Athens Suburban Railway, “Liosion” station